1. Tạo một mã Facebook pixel và một Access Token cho Conversions API
  2. Tích hợp và Lattex ...

Readmore

Quantity Discounts là tính năng khuyến khích khách mua hàng bằng cách đưa ra những ưu đãi hấp dẫn: khách càng mua số lượng nhiều thì giá thành trên mỗi sản phẩm càng rẻ.

A. Quantity Discounts ...

Readmore

Ưu đãi bán thêm Pre-purchase sẽ đề xuất những sản phẩm khác cho khách hàng ngay khi khách hàng bấm nút Add To Cart

trên trang như hình bên dưới. Những sản phẩm được gợi ý để khuyến khích khách hàng thêm nhiều sản phẩm hơn vào giỏ hàng của mình...

Readmore

Ưu đãi bán thêm Post-purchase sẽ đề xuất những sản phẩm khác cho những khách hàng vừa mới hoàn thành thanh toán cho đơn hàng của họ trên cửa hàng. Những đề xuất này sẽ

1. Từ trang quản trị Lattex , đi tới Apps > Boost Upsell > Upsell và chọn Create offer ....

Readmore

1. Truy cập vào trang chủ Klaviyo, đăng ký tài khoản mới hoặc đăng nhập vào tài khoản của bạn.

2. Sau khi đăng nhập vào trang quản trị tài khoản Klaviyo, đi tới Account ....

Readmore