Để sử dụng tên miền của riêng bạn, bạn cần thêm 2 bản ghi trong phần cài đặt DNS như sau:

Bản ghi A (A record) trỏ đến 18.217.43.33....

Readmore

Menu là thành phần không thể thiếu của một website, có nhiệm vụ hiển thị danh mục các trang của website và trình bày theo cấp bậc. Menu đóng vai trò điều hướng và giúp người đọc có thể phân loại và tìm kiếm các chủ đề trong cửa hàng một cách dễ dàng

Có menu mặc định được tích hợp sẵn trên mọi cửa hàng Lattex : ...

Readmore

Bạn có thể thiết lập các trang chính sách cho cửa hàng trên Lattex , bao gồm:

  • Chính sách hoàn tiền...

Readmore

A. Thiết lập khu vực áp dụng phí vận chuyển

1. Từ trang quản trị Lattex , đi tới Setting > Shipping ...

Readmore

A. Thiết lập cổng thanh toán Paypal

1. Từ trang quản trị Lattex , đi tới Setting > Payment providers...

Readmore

A. Thêm mới thủ công

1. Từ trang quản trị Lattex , chọn Online Store > Navigation. Tại đây nhấn URL Redirect ...

Readmore