Với Lattex , bạn có thể sử dụng tệp CSV để nhập và xuất thông tin sản phẩm, thông tin khách hàng, đơn đặt hàng, các thông tin chiết khấu,...

I. Thêm sản phẩm bằng tệp CSV....

Readmore

Tạo bộ sưu tập bằng cách thủ công là việc bạn tạo bộ sưu tập và chọn từng sản phẩm để đưa vào bộ sưu tập hoàn toàn bằng tay. Điều này cho phép bạn có sự kiểm soát bao quát các sản phẩm đã được đưa vào bộ sưu tập, tuy nhiên nếu bộ sưu tập có quá nhiều sản phẩm thì việc thao tác thủ công chiếm rất nhiều thời gian

Tạo một bộ sư tập tự động...

Readmore

Tiện ích đề xuất sản phẩm (Product Widget) là thành phần trên trang, tập hợp những sản phẩm được đề xuất cho khách xem trang.

1. Từ trang quản trị Lattex , đi tới Apps > Boost Upsell > Product widgets...

Readmore

Đánh giá sản phẩm (Product Reviews) là một ứng dụng Lattex giúp người bán hiển thị và quản lý các đánh giá sản phẩm trong cửa hàng

I. Nhập các đánh giá vào ứng dụng product review bằng tệp CSV...

Readmore

Ali Dropship Connector là ứng dụng hỗ trợ bạn nhập, chỉnh sửa thông tin các sản phẩm từ Aliexpress vào cửa hàng Lattex cũng như quản lý và xử lý các đơn hàng dropshipping một cách nhanh chóng và tiết kiệm thời gian nhất. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách nhập sản phẩm từ Aliexpress vào cửa hàng Lattex bằng Ali Dropship Connector.

A. Nhập sản phẩm bằng cách sử dụng liên kết sản phẩm AliExpress ...

Readmore

Đối với sản phẩm custom name, khi khách hàng điền tên có thể preview trước hình ảnh như sau

Bước 1: Tạo sản phẩm thông thường...

Readmore

Bước 1: kiểm tra các sản phẩm đã được phân loại đúng chưa

Vào mục [Product] – [All product], kiểm tra trường PRODUCT TYPE...

Readmore

1. Thông tin sản phẩm

Tìm link sản phẩm

Readmore