A. Xem lại thanh toán chưa được hoàn thành trong trang quản trị

1. Từ trang quản trị Lattex, đi tới danh mục Orders

2. Chọn Abandoned checkouts.

Readmore

1. Từ trang quản trị của Lattex , đi tới Orders > All Orders. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng của cửa hàng.

2. Tại đây, nhấn vào đơn hàng bạn muốn hủy và hoàn tiền. Hệ thống sẽ dẫn bạn đến trang thông tin chi tiết đơn hàng

Readmore

1. Từ trang quản trị của Lattex , đi tới Orders > All Orders. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng của cửa hàng.

2. Tại đây, bạn nhấn vào đơn hàng bạn muốn hoàn tiền. Hệ thống sẽ chuyển tới trang thông tin chi tiết đơn hàng.

Readmore

1. Từ trang quản trị của Lattex , đi tới Orders > All Orders. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng của cửa hàng.

2. Tại đây, bạn nhấn vào đơn hàng chưa được xử lý. Hệ thống sẽ chuyển tới trang thông tin chi tiết đơn hàng.

Readmore

Mapping sản phẩm với danh mục trên latteprint

⦁ Kiểm tra các Order đã về

Readmore